OMK LEARNING

Orang Muda Katolik (OMK) berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan, suatu masa yang diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Seperti halnya suatu perjalanan, masa muda merupakan masa terminal yang penting di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dalam masa perjalanan yang penting ini, Gereja Katolik diutus untuk mendampingi umatnya yang berusia muda itu. Nah bagaimana menjadi pendamping bagi […]